DK Koźle - Monodram "Kobieta-Rakieta. Rzecz o Oli Piłsudskiej"